Skoči na glavno vsebino

Športno vzgojni karton

V skladu s 95. členom Zakona o osnovni šoli bomo v začetku aprila med poukom športne vzgoje izvedli testiranje vseh učencev iz treh antropometrijskih in osmih motoričnih testov. Obdelani podatki učencev služijo za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja učencev, za načrtovanje športno-vzgojnega procesa, individualizacijo pri rednem pouku športne vzgoje in za svetovanje pri vključevanju v različne športne dejavnosti. Za testiranje je predhodno potrebno soglasje staršev.

 

V šolskem letu 2023/24 se bomo pridružili SLOFIT vrednotenju dosežkov učencev. Staršem, ki so podali soglasja, je omogočeno, da sami pogledajo v rezultate, kjer se lahko seznanijo s telesnim in gibalnim razvojem svojega otroka ter morebitno zdravstveno ogroženostjo, če so le ti rezultati slabši. Testiranje bodo izpeljali športni pedagogi ter merilna ekipa učencev, ki opravijo kratko izpopolnjevanje.

Dostopnost