Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira v okviru razširjenega programa šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov. To pomeni, da zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci. Učencev pri interesnih dejavnostih učitelji v šoli ne ocenjujejo, hkrati pa interesne dejavnosti kot oblika prostovoljnega sodelovanja niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki beleži ali sporoča učenčev napredek.

Šola organizira in izvaja interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, družboslovnega, naravoslovnega in drugih področij. Dejavnosti bodo izvajali učitelji in zunanji sodelavci. Predvideno število ur za interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/2024 je 36 ur tedensko, kar na letni ravni znese 1368.

Publikacija interesnih dejavnosti

Predstavitev interesnih dejavnosti

ID 1.-5. RAZRED

Naziv dejavnosti  Razred  Št. ur letno  Urnik ID Mentor 
Bistre glave 5. r. 35 petek predura Tanja Potokar
Računalniški 5. r. 35 od nov. dalje v strnjeni obliki Mirjana Pisk
Kolesarski krožek 5. b 35 od nov. dalje v strnjeni obliki Mirjana Pisk
Kolesarski krožek 5. a 35 od nov. dalje v strnjeni obliki Alenka Turk
Bralna pismenost  2. in 3. r. 35 pon. predura Snežana Jeras
Bralne urice 3. a 35 pon. 6.ura Ina Jurinčič
Minutke za branje 2. a 35 čet. 6. ura Mirjana Krajačič
Berem, pišem, ustvarjam 2. b 35 tor. 6.ura Tatjana Cerkvenik
Bralne urice 3. b 35 pon. 6.ura Alenka Črnigoj
Šah 1.do 5. r. 35 čet. 16:45-17:30 Mojca Ivančič
Planinski krožek 1.do 5. r. 40 sobote/dec. pop. Alenka Turk
Razvedrilne urice 1. b 35 čet. 6. ura Maja Bubnič
Ustvarjamo z glasbo, plesom in igro 3. do 5. r. 35 pet. 6. ura Maja Prudič
Robotika 4. in 5. r. 35 čet. 13.35 -15.05 Boštjan Debelak
Z igro do znanja – nadarjeni 4. in 5. r.   po dogovoru Petra Grmovšek
Pravljični krožek 4. r. 35 čet. 6. ura Sara Grzetič
Gasilski krožek 1. do 4. r.   tor. 6. ura Sara Grzetič
Rokomet za dekleta 1. do 4. r. 70 tor. 14.45-15.30 (1.-2. r.)
sre. 13.55-14.40 (3.-4. r.)
Kristina Petrinja

 

 

ID 6.-9. RAZRED

Naziv dejavnosti  Razred  Št. ur letno Urnik ID Mentor 
Bralna značka 6. r.     Irena Abram
Ustvarjalne delavnice 6. in 7. r. 35 občasno, v strnjeni obliki Irena Abram
Čebelarski 7. do  9. r. 35 občasno- v strnjeni obliki Branko Filipič
Vesela šola 4. do 9. r. 35 četrtek predura in 6.ura Branko Filipič
Priprava na tekmovanja 6. do 9. r. 35 po dogovoru Mirjam Skok
Logika in razvedrilna matematika 6. do 9. r. 35 četrtek, predura Mirjam Skok
Italijanska bralna značka 6. do 9. r. 35 po dogovoru Ksenija H. Ratoša
Angleška bralna značka 5. do 9. r.   četrtek, 6. ura ali po dogovoru Alenka P. Rihter
Mizica, pogrni se SPH  7. r. 35   Mirjana Krajačič
Delavnica izdelave naravne kozmetike 6.do 9. r. 35 fleksibilno Izabel Jurman
Planinski krožek 6. r.   sobota Alenka Turk
Ekošola 6. do 9. r. 40 fleksibilno Izabel Jurman
Tamara Čelhar
Biološki krožek 6. r. 35 petek, 6. ura Tamara Čelhar
Bralna značka in delo z nadarjenimi 9. r.
7.-9. r.
35 fleksibilno Boštjan Debelak
Z igro do znanja – nadarjeni 6. do  9. r.   po dogovoru Petra Grmovšek
Prostovoljček 6. do 9. r. 35 fleksibilno Alenka Črnigoj

 

 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
Naziv dejavnosti Razred Št. ur letno Izvajalec Urnik ID
Košarka 1. do 3. r. 30 BC Koper pon. 13.55 -14.40
Rokomet dečki 1. do 4. r. 30 RK Koper sre. 14.00 -15.00
Futsal 4. do 6. r. 60 Bronx tor., čet., 13.55 do 14.40
Dostopnost