Skoči na glavno vsebino

Kolesarski tečaj in izpit

Namen in splošni cilj kolesarskega tečaja je usposobiti učenca za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu z opravljanjem kolesarskega izpita in pridobitvijo kolesarske izkaznice. Usposabljanje za vožnjo kolesa izvajamo v petem razredu. Učence najprej seznanimo s teoretičnim delom v okviru pouka in interesne dejavnosti. Sledi praktični del spretnostne vožnje po poligonu. Po končanem usposabljanju opravljajo učenci izpit in vsi, ki ga uspešno opravijo, prejmejo kolesarsko izkaznico, na kateri starši s svojim podpisom potrjujejo, da učencu dovoljujejo samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu ali da je ne dovoljujejo.

Učenec v okviru koncepta za vožnjo kolesa pridobi znanja, spretnosti in veščine za:

 • pravilno in varno vključevanje v javni cestni promet,
 • ustrezno presojanje različnih prometnih razmer,
 • varno ravnanje kolesarja v cestnem prometu v skladu s predpisi in pravili glede na razmere na prometnih površinah,
 • odgovorno, kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu,
 • zdrav in koristen način preživljanja prostega časa z uporabo kolesa,
 • kulturno vedenje in sobivanje kolesarja v cestnem prometu.

Če strokovna skupina skupaj z učencem in njegovimi starši ugotovi, da je pri samostojni vožnji kolesa zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj ogrožena njegova varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, učenec ne sme samostojno sodelovati v cestnem prometu in ne pridobi kolesarske izkaznice.

 

Kolesarski tečaj in izpit sestavlja:

(S klikom na gumb lahko preberete več o posameznih fazah.)

Pri teoretičnem usposabljanju se učenci učijo, ponovijo in utrdijo teoretična prometna znanja, ki so jih pridobili pri rednem pouku (varen način vključevanja kolesarjev v promet, vožnja po vozišču in kolesarski stezi, poznajo zakonska določila, prepoznajo nevarna mesta, poznajo sestavne dele kolesa in obvezno opremo ter obvezno in dodatno opremo kolesarja, poznajo in razumejo posamezne skupine prometnih znakov ter ključne prometne znake za varnost kolesarjev). Teoretični del kolesarskega izpita poteka na spletnem portalu Kolesar. Učenec lahko najmanj dvakrat in ne več kot trikrat opravlja teoretični del kolesarskega izpita v enem šolskem letu (v kolikor učenec ne pristopi k opravljanju teoretičnega dela izpita na predvideni datum in ne predloži zdravniškega opravičila, izpit iz teorije opravlja v naslednjem šolskem letu).

Praktično usposabljanje na poligonu poteka na neprometnih površinah v okolici šole. Vključuje različne ovire, ki simulirajo prometne razmere. Po uspešno opravljenem usposabljanju na spretnostnem poligonu, se učenci usposobijo tudi za vožnjo v križiščih (zavijanje levo, zavijanje desno, vožnja naravnost, vožnja v krožnem križišču, vožnja po ravni črti, vožnja v krogu). Učenec uspešno opravi vožnjo na poligonu, če pravilno izpelje vožnjo čez vsaj pet ovir, ne da bi stopil s kolesa ali podrl oviro. Pri praktičnem usposabljanju za vožnjo v spretnostnem poligonu sodelujejo tudi policisti (v kolikor učenec ne pristopi k opravljanju izpita na spretnostnem poligonu na predvideni datum in ne predloži zdravniškega opravičila, izpit iz praktičnega usposabljanja na poligonu opravlja v naslednjem šolskem letu).

Praktično usposabljanje za vožnjo v javnem prometu (vožnja v cestnem prometu) Praktično usposabljanje poteka na javnih prometnih površinah v šolskem okolišu v spremstvu usposobljenega učitelja v skupini največ petih učencev. Pri praktičnem usposabljanju za vožnjo kolesa na javnih prometnih površinah sodelujejo tudi zunanji sodelavci (policisti). Učenec mora pri praktičnem delu kolesarskega izpita samostojno opraviti vožnjo v cestnem prometu. Šola izvede izpit vožnje v prometu enkrat v šolskem letu. Učenec lahko v istem dnevu dvakrat opravlja vožnjo v prometu za kolesarski izpit (v kolikor učenec ne pristopi k opravljanju kolesarskega izpita za vožnjo v cestnem prometu na predvideni datum in ne predloži zdravniškega opravičila, kolesarski izpit za vožnjo v cestnem prometu opravlja v naslednjem šolskem let).

Učenec za praktično usposabljanje za vožnjo kolesom potrebuje varno kolo z naslednjo opremo:

 • bela luč spredaj,
 • rdeča luč zadaj,
 • rdeč odsevnik zadaj,
 • sprednja zavora,
 • zadnja zavora,
 • rumeni odsevniki v pedalih,
 • vsaj en rumen bočni odsevnik,
 • kolesarski zvonec

ter zaščitno kolesarsko čelado.

Izvedbeni načrt za šolsko leto 2023/2024:

 

1. Teoretični del kolesarskega izpita za učence 5. razredov. (november – marec)

Poteka v učilnici, v strnjeni – tečajni obliki. S teoretičnim delom tečaja pričnemo  predvidoma meseca novembra, po jesenskih počitnicah in traja do konca meseca marca. Predvidoma 2 uri tedensko.V drugi polovici meseca marca učenci opravljajo teoretični del izpita preko spletne učilnice KOLESAR.Učenci pri usposabljanju uporabljajo interni vsebinski učbenik, Interni učbenik z izpitnimi vprašanji, računalnik in spletno učilnico KOLESAR, v katero se prijavijo s svojim AAI računom.

 

2. Praktična vožnja na poligonu – šolsko igrišče. (april)

Meseca aprila se učenci usposabljajo na poligonu, ki bo postavljen na šolskem igrišču. Usposabljanje bo potekalo v popoldanskem času od 14.00 do 15.30, v treh terminih. Vsak učenec bo opravil 5 ur praktične vožnje na poligonu.

 

3. Praktična vožnja na prometni površini, vožnja v cestnem prometu, izpitna trasa. (april)

Meseca aprila učenci opravijo eno vožnja v cestnem prometu, ki je hkrati tudi izpitna trasa. Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem času v okviru ur športne vzgoje.
Vsak učenec bo opravil 1 uro praktične vožnje v cestnem prometu.

 

4. Kolesarski izpit – praktična vožnja (maj)

Kolesarski izpiti praktične vožnje se opravljajo v enem dnevu (dan dejavnosti). 
Izpit na spretnostnem poligonu poteka od 8.00 do 10.00 ure. Na izpitu sodelujejo in ocenjujejo znanje učencev člani AMZS Koper ter Policijske postaje Koper. 
Izpit v cestnem prometu , vožnja po cestni površini, poteka od 10.30 do 12.30, v  spremstvu policije in članov AMZS Koper. 
Po opravljeni vožnji poteka razgovor med ocenjevalci in učenci tečajniki. Ocenjevalci podajo tudi oceno vožnje in učence seznanijo z rezultati izpita.

 

Vodji kolesarskega tečaja, Mirjana Pisk in Alenka Turk

Povezava do spletne učilnice

Spletna učilnica

Dostopnost