Skoči na glavno vsebino

Nadstandardni program

Tabor kreativnega preživljanja prostega časa

Tabor je namenjen nadarjenim učencem in učencem, ki si želijo kreativno preživeti svoj prosti čas in pridobiti nova znanja in veščine. Glavni vsebinski del tabora bo namenjen spoznavanju naravne in kulturne dediščine Krasa.

Kraj: Pliskovica

Kdaj: 5. 4. – 7. 4. 2024

Cilji:

  • Spoznavanje kraških pojavov.
  • Raziskovanje kraškega rastlinstva in živalstva.
  • Prepoznavanje in uporaba užitnih divjih rastlin.
  • Spoznavanje starih kraških običajev.
  • Razvijanje bralne kulture s prebiranjem kraških anekdot, legend, običajev in
  • Spoznavanje stavbne dediščine in kamnoseške obrti.
  • Spoznavanje čebelarstva in pomena čebel za pridelavo hrane.
  • Osvojitev osnovnih planinskih veščin in orientacije v naravi.
  • Razvijanje socialnih veščin in vzpostavljanje novih prijateljstev.
  • Razvijanje gospodinjskih spretnosti.

 

Koordinator tabora: Petra Grmovšek v sodelovanju z Ireno Abram, Brankom Filipičem in Tamaro Čelhar

Počitniško varstvo

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije bo izvajala Poletno počitniško varstvo za šoloobvezne otroke od 1. do 5. razreda iz Krajevne skupnosti Škofije in okolice. Namen je otrokom ponuditi možnost aktivnega, ustvarjalnega, poučnega ter zabavnega preživljanja počitniških dni, staršem pa zagotoviti organizirano varstvo v času njihovih službenih obveznosti. Prvi sklop počitniškega varstva bo pričel v sredo, 26. junija in bo trajal do 12. julija, drugi sklop pa od 19. do 30. avgusta 2024. Varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.

V času počitniškega varstva se bo v prostorih Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, na njenih športnih in igralnih površinah ter na izbranih izletnih točkah izvajal program pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Za otroke bomo dnevno pripravili raznolike delavnice in zagotovili vse obroke (ustvarjalne, jezikovne, glasbene, športne, socialne, kuharske idr.).

Dostopnost