Skoči na glavno vsebino

Dodatni in dopolnilni pouk

V šolskem letu organizira šola v skladu s predmetnikom devetletne osnovne šole 18 ur dopolnilnega oziroma dodatnega pouka tedensko. V 5., 6., in 7. razredu bomo učencem pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina zagotavljali učno pomoč z diferenciacijo pri izvedbi manjših učnih skupin. Pri predmetih, kjer ni organizirane stalne pomoči bomo organizirali učno pomoč glede na izkazane potrebe učencev.

 

Dopolnilni in dodatni pouk za učence od 1. do 5. razreda

RAZ. predmet dan/ura učilnica učitelj
1. SLJ, MAT torek,
6. šol. ura
U15, U4 Bubnič, Prudič
2. SLJ, MAT ponedeljek, 6. šol. ura U2, U13 Krajačič, Cerkvenik
3. SLJ, MAT sreda,
6. šol. ura
U7, U15 Črnigoj, Jurinčič
4. SLJ, MAT ponedeljek, 6. šol. ura U18, U15 Baričevič, Grzetič
5. SLJ, MAT sreda, predura U17, U16 Pisk, Potokar

 

Dopolnilni in dodatni pouk za učence od 6. do 9. razreda

RAZRED predmet dan/ura učilnica učitelj
6. r. MAT sreda,
0. ura
U 9 Maja Trošt
SLJ ponedeljek, 7. ura U 21 Bojana Božič
ITD četrtek,
0. ura
U 20 Ksenija R. Hrvatin
TJA četrtek,
0. ura
U 21 Vesna Grlica
     
7. r. MAT sreda,
0. ura
U 9 Maja Trošt
ITD četrtek,
0. ura
U 20 Ksenija H. Ratoša
TJA petek,
0. ura
U 21 Vesna Grlica
SLJ ponedeljek, 7. ura U 21 Bojana Božič
NAR četrtek,
0. ura
U14 Izabel Jurman
     
8. r. MAT četrtek,
0. ura
U 9 Maja Trošt
ITD torek,
0. ura
U 20 Ksenija H. Ratoša
TJA petek,
0. ura
U 21 Vesna Grlica
FIZ četrtek,
0. ura
U 9 Maja Trošt
KEM petek,
0. ura
U 14 Izabel Jurman
SLJ ponedeljek, 7. ura U 21 Božič Bojana
     
9. r. MAT četrtek,
0. ura
U 9 Maja Trošt
ITD torek,
0. ura
U 20 Ksenija H. Ratoša
TJA petek,
0. ura
U 21 Vesna Grlica
FIZ četrtek,
0. ura
U 9 Maja Trošt
KEM četrtek in petek,
0. ura
U 14 Izabel Jurman

 

 

Dostopnost