Skoči na glavno vsebino

Kotiček za zdravje

ZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Zdravstveni pregledi učencev

Zdravstveni razvoj naših učencev spremlja šolski dispanzer Koper, ki izvaja redne sistematske preglede otrok, obvezno cepljenje, zdravniške preglede učencev pred vstopom v osnovno in srednjo šolo. Preglede izvaja šolska zdravnica Nataša Raspopovič, dr. med.

Učenci so sistematsko pregledani v 2., 4., 6. in 8.  razredu. Za učence, ki opravljajo sistematski pregled, vodi medicinska sestra razgovor o zdravem načinu življenja, prehrani, umivanju, spanju, spolnem razvoju, odvisnostih, AIDS-u … Obvezna cepljenja učencev izvaja referat za cepljenje.

Center za komunikacijo, sluh in govor preveri sluh učencev v prvem in osmem razredu.

Program preventivne zdravstvene vzgoje za učence od 1. do 9. razreda bo na šoli izvedla diplomirana medicinska sestra, Tatjana Bočaj, referentka za zdravstveno vzgojo Referata za zdravstveno vzgojo in preventivo pri Zdravstvenem domu Koper.

Zobozdravstveni pregledi

 

1.razred:

 • ZZV predavanja z demonstracijo na modelu 3 x v šolskem letu, tema: prehrana, ustna higiena, obisk pri zobozdravniku
 • demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob z individualno inštruktažo 3 krat v šolskem letu. Otroci  ta dan prinesejo v šolo zobno ščetko.
 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 x letno

2.razred:

 • kontrola zobnega plaka 1 krat mesečno
 • umivanje zob 1 krat mesečno z demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob
 • fluorizacija z Elmex gelom 1 krat mesečno
 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 krat letno

3.razred:

 • kontrola zobnega plaka 1 krat mesečno
 • umivanje zob 1 krat mesečno z demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob
 • fluorizacija z Elmex gelom1 krat mesečno
 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 krat letno

4.razred:

 • kontrola zobnega plaka 1 krat mesečno
 • umivanje zob 1 krat mesečno z demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja
 • fluorizacija z Elmex gelom 1 krat mesečno
 • ZZV predavanje: Ohranimo zdrave zobe in dlesni
 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 krat letno

5.razred:

 • kontrola zobnega plaka 1 krat mesečno
 • umivanje zob 1 krat mesečno z demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob
 • fluorizacija z Elmex gelom 1 krat mesečno
 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 krat letno

 6. – 9. razred:

 • sistematski pregled v zobni ambulanti 1 krat letno
 • ZZV predavanje: Kako ohraniti bleščeč nasmeh (8. razred)
Dostopnost