Skoči na glavno vsebino

Plavanje

3. razred

Plavalni tečaj sodi v obvezen program dela osnovne šole in opredeljuje organizacijo 20 – urnega plavalnega tečaja v 2. ali 3. razredu. V letošnjem šolskem letu bodo učenci 3. razredov se udeležili plavalnega tabora v organizaciji CŠOD Cerkno.

 

RAZRED Lokacija Čas izvedbe Organizator
3. razred Cerkno 4.12. – 8.12.2023 CŠOD

6. razred

Obvezno preverjanje plavanja

Pri preverjanju plavanja mora učenec skočiti na noge in preplavati 50 metrov na poljuben način. Ko se naloga izvaja v krajših bazenih, se učenec brez dotika stene obrne v drugo smer. Med plavanjem druge polovice izvede vajo varnosti – iz ležečega prsnega položaja preide skozi pokončnega v ležeči hrbtni položaj, v tem položaju se obdrži tri sekunde ter se vrne nazaj skozi pokončnega v ležeči prsni položaj, nakar nadaljuje s plavanjem do cilja. Če plava v hrbtnem položaju, vajo varnosti opravi tako, da se ustavi, preide prek pokončnega v prsni položaj ter se vrne nazaj skozi pokončnega v ležeči hrbtni položaj, v katerem se zadrži tri sekunde, nakar nadaljuje s plavanjem do cilja. Pri nalogi ne sme uporabljati plavalnih očal ali maske.

V šolskem letu 2023/24 bomo preverjanje plavanja z učenci 6.razredov, kakor to odreja nacionalni načrt za ŠPO pod naslovom Naučimo se plavati, izvedli v bazenu Koper.

Učenci, kateri niso uspešno opravili preverjanje plavanja, kot tudi  manjkajoči učenci, bodo preverjanje plavanja opravili naslednje šolsko leto.

Dostopnost