Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

Delo z nadarjenimi

S programom želimo razvijati nadpovprečne zmožnosti nadarjenih učencev na različnih področjih (naravoslovno, družboslovno, jezikovno). Omogočiti obisk zunanjih institucij, ter pri učencih razvijati veščine socializacije na taboru kreativnega preživljanja prostega časa.

Program se bo izvajal enkrat tedensko ter v strnjeni obliki tabora. Program je namenjam učencem, ki so evidentirani kot nadarjeni učenci.

Tabor kreativnega preživljanja prostega časa

Tabor je namenjen nadarjenim učencem in učencem, ki si želijo kreativno preživeti svoj prosti čas in pridobiti nova znanja in veščine. Glavni vsebinski del tabora bo namenjen spoznavanju naravne in kulturne dediščine Krasa.

Kraj: Pliskovica

Kdaj: 5. 4. – 7. 4. 2024

Cilji:

  • Spoznavanje kraških pojavov.
  • Raziskovanje kraškega rastlinstva in živalstva.
  • Prepoznavanje in uporaba užitnih divjih rastlin.
  • Spoznavanje starih kraških običajev.
  • Razvijanje bralne kulture s prebiranjem kraških anekdot, legend, običajev in
  • Spoznavanje stavbne dediščine in kamnoseške obrti.
  • Spoznavanje čebelarstva in pomena čebel za pridelavo hrane.
  • Osvojitev osnovnih planinskih veščin in orientacije v naravi.
  • Razvijanje socialnih veščin in vzpostavljanje novih prijateljstev.
  • Razvijanje gospodinjskih spretnosti.

 

Koordinator tabora: Petra Grmovšek v sodelovanju z Ireno Abram, Brankom Filipičem in Tamaro Čelhar

Dostopnost