Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi

Šola v naravi je del programa osnovnošolskega učnega načrta. Šola jo mora med obveznim izobraževanjem ponuditi vsaj dvakrat, lahko pa jo organizira tudi večkrat. Za izvedbo mora pridobiti soglasje večine staršev. Udeležba otrok je prostovoljna. Šola v naravi poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive – vsebinsko enakovredne dejavnosti.

Šola v naravi 2023/24

RAZRED Lokacija Čas izvedbe Organizator
3. Cerkno 4.12. – 8.12.2023 CŠOD
5. Kope 18.12. – 22.12.2023 OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
6. Vojsko 13.11. – 17.11.2023 CŠOD
7. Radenci 13.11. – 17.11.2023 CŠOD
8. Ajda 13.11. – 17.11.2023 CŠOD

 

Dostopnost